Staff Information

कर्मचारीहरुको  विवरण

 

क्र.सं.

नाम

पद

तह

फोटो

सुरेश कुमार यादव

पुस्तकालय प्रमुख

 

 २

 नानी राम कार्की

पुस्तकालय अधिकृत 

 

 ३

 निशाकिरण श्रेष्ठ

 सिनियर बुक बाईन्डर

 

 ४

 मौसम दहाल

पुस्तकालय सहायक 

 

 ५

 

 

 

 

 ६

 विनिता गिरी

पुस्तकालय सहायक 

 

 ७

 गंगा खड्का

पुस्तकालय सहायक 

 

 ८

 नविन आचार्य

 लेखापाल

 

 ९

 राजीव मिजार

हलुका सवारी चालक 

 

 १०

 हिरु नेपाली

कार्यालय सहायक 

 

११ 

 सुनमाया तामाङ्ग

कार्यालय सहायक 

 

१२ 

दुर्गा सुवेदी 

कार्यालय सहायक 

 

 

 

Copyright @ 2021 by Kaiser Library. All Rights Reserved.